O Nás

Naše firma Petr Zvědělík - Stromolezectvi.cz vznikla v roce 1990. Nedá se říci, že bych se od samého začátku zabýval jen stromy. Dělali jsme to, co se nazývá výškovými pracemi, i když na svém prvním stromě jsem byl někdy koncem osmdesátých let na telčském hřbitově. Dodnes si pamatuji, jak jsem se bál, když jsem musel řezat větev motorovou pilou blízko hlavy … : )))
Jak šel čas, práce na stromech přibývala, až nakonec převážila. Určitě to však v samém začátku nebyla čistá arboristika. Řezali jsme kosterní větve, dělali „lízance“ …, tedy věci za které je mi dnes stydno, jenže v té době byla arboristika ještě v plenkách. Je to mladý obor, který se dramaticky vyvíjí, a já jsem šťastný, že mohu býti u toho.

V roce 2005 jsem složil zkoušku ETW, pět let poté absolvoval obor Komplexní péče o dřeviny v Mělníce a v loňském roce jsem nastoupil na dálkové studium obor Arboristika na Mendlovce v Brně ... ale je to těžké ... : ))) Není to jednoduché, ale stromy jsou tak úžasné, že když vás jednou chytí, už vás nepustí a veškerou energii do nich vloženou vám tisíckrát vrátí. 

V tuto chvíli se cítím celým srdcem i svou duší jako stromolezec. Je to má životní filosofie - myslím na stromy, chodím za nimi, mám je prostě rááád … : )))

Mendlovku mám za sebou, ale pocit, že zůstalo ještě mnoho dveří, které bych měl otevřít zůstal ... tak už se rozhlížím, kam dál ... : )))

petr zvědělík


Stromy
(portugalská modlitba)


Vy, kdož jdete kolem a zvedáte k nám ruce,
vyslechněte naši modlitbu, než nám ublížíte.
Jsme palivem pro Váš oheň za chladných nocí,
přátelským stínem chránícím Vás před nelítostnými 
paprsky slunce, naše svěží ovoce utiší Vaši žízeň a potěší 
Vás na vaší cestě. Jsme trámy ve Vašich střechách, 
jsme trupy Vašich lodí, sedadla Vašich židlí
a prkna Vašich postelí.
Jsme rukojetí Vašich rýčů, brány Vašich domovů,
dřevo Vašich kolíbek a víka Vašich rakví.
Jsme ochranným krytem Vaší půdy před deštěm a větrem, 
dáváme Vaší půdě bohatost a život ku prospěchu všech lidí.
Jsme chlebem laskavosti a květem krásy.
Vy, kdož jdete kolem, vyslechněte naši 
modlitbu a neuškoďte nám.
Bratr strom
      

Jdi ke stromu, povídej si s ním, dotýkej se ho,
objímej ho, prociťuj ho, seď vedle něho, nech ať
strom pocítí, že jsi dobrý člověk a že mu nechceš uškodit.
Postupně ho začneš cítit, budeš na kůře stromu vidět
pohyb obrovské energie, kdykoli přijdeš.
Když se stromu dotkneš, bude šťastný jako dítě,
jako milovaná bytost. Když si ke stromu sedneš,
budeš cítit různé věci. A brzy budeš schopen cítit,
že kdykoli jsi smutný a přijdeš ke stromu, Tvůj smutek
v přítomnosti zmizí. Můžeš učinit strom šťastným
a strom může učinit šťastným Tebe.  

z knihy Stromy a keltský kalendář


Tento text mi kdysi poslal můj kamarád Tomáš Fraňo

Když si představíte 25 metrů vysoký a 15 metrů široký stoletý buk, tak každý rok mu vyroste víc jak 600 000 listů, které spolu i s průduchy na spodní straně listů tvoří rozlohu asi 3000 m2. Během jednoho slunečného dne zpracuje tento buk 18 kg oxidu uhličitého. Na to, aby listy pročistily 18kg CO2, musí jimi projít  36 000 m3 vzduchu. Při tomto procesu se každý den přes listy přefiltruje i většina bakterií, plísní, prachu a ostatních škodlivých látek. Zároveň se vzduch procházející listy zvlhčí o cca 750 - 1000 litrů vody, které strom spotřebuje a odpaří v jednom slunečném dni. A vzniklý kyslík, pokryje denní spotřebu asi 10 lidí. Dochází rovněž k uchycování prachových částic. Odhaduje se, že je to ročně asi 2 t prachu.

Kdyby chtěl někdo takový strom pokácet, jako plnohodnotnou  náhradu musí vysadit 1000 mladých  stromků s objemem koruny asi 1 m3. Náklady spojené s touto výsadbou odpovídají nákladu
cca 5 000 000 korun.  Mně to přišlo zajímavé...

„Stromy – nemají schopnost bránit se, jsou-li napadeny. Pokud mají nějaké zbraně, například trny, jsou to zbraně statické. Velikost stromů a jejich nepohyblivost způsobují, že se nemohou ukrýt. Jsou nejbezbrannějšími ze všech tvorů ve vztahu k člověku, který je soustavně zařazuje mezi neživé předměty, takže se ocitají v těsné blízkosti zkázy. Jejich hlavní vývojová obrana, obdobně jako u mnohých společenstev zvířat, ptáků, ryb, je dána četností výskytu, tedy rozmnožovací schopností, v níž u stromů hraje důležitou roli dlouhověkost. Snad právě tato pasivní, trpělivá povaha jejich sebeudržovacího systému umožnila člověku se s nimi v jednom ohledu smířit a spatřovat tak v jejich mlčenlivých hlubinách cosi ochraňujícího, mateřského, prvotního.“

John Fowles

Bc. Petr Zvědělík
Stromolezectvi.cz Čajkovského 663/21
586 01  Jihlava
tel.: 603 228 876
email: petrzvedelik@seznam.cz
IČ:  12159859
DIČ:  CZ6304251822

ČSN EN ISO 9001 : 2001
ČSN EN ISO 14001 : 2005
ČSN OHSAS 18001 : 2008

     Od roku 2005 jsem držitelem certifikátu evropského stromolezce - ETW
     V roce 2011 jsem ukončil obor Komplexní péče o dřeviny na VOŠ zahradnícké v Mělníku.

 Webdesign: Vojtěch Jiřiště